Gà • Chicken

51. Gà Nướng Tiêu Đen

MSG Free

52. Gà Nướng Sả

MSG Free

53. Gà Ram Mè

54. Cà-ri Gà Cay Đặc Biệt *

Gluten Free, MSG Free

55. Gà Kho Gừng

MSG Free

56. Gà Kho Tiêu

MSG Free

57. Gà Xào Sả Ớt

Gluten Free, MSG Free

58. Gà Xào Tương Đen

59. Gà Xào Bông Cải

60. Gà Xào Cải Làn

61. Gà Xào Cam

MSG Free

62. Gà Xào Hot Dieu

MSG Free

*Contains Dairy