Cơm Đĩa • Rice Dishes

33. Cơm Sườn

MSG Free

34. Cơm Thịt Nướng

MSG Free

35. Cơm Tôm Nướng

Gluten Free, MSG Free

36. Cơm Bò Nướng Sả

MSG Free

37. Cơm Gà Nướng Sả

MSG Free

38. Cơm Cá Nướng

Gluten Free, MSG Free

39. Cơm Chiên Gà

40. Cơm Chiên Tôm

41. Cơm Chiên Thập Cẩm