Rau • Vegetables

73. Bông Cải Xào Tỏi

Gluten Free, MSG Free

74. Cải Làn Xào Tỏi

Gluten Free, MSG Free

75. Măng Tây Xào Tỏi

Gluten Free, MSG Free