Đồ Biển • Seafood

63. Cá Fillet Xào Tương đen

64. Tôm Chiên Giòn Xào Hành Gừng

65. Tôm Chiên Giòn Xào Hột điều

66. Tôm Chiên Giòn Xào Tương đen

67. Tôm Lớn Rang Muối *

Gluten Free

68. Tôm Xào Bông Cải

69. Tôm Xào Cải Làn

70. Cà-ri Tôm Cay Đặc Biệt *

Gluten Free

71. Tôm Ram Mặn

MSG Free

72. Cá Kho Tộ

MSG Free

*Contains Dairy