Các Món Cuốn . Lettuce Wraps

23.Bánh Hỏi Gà Nướng Sả

MSG Free

24.Bánh Hỏi Bò Nướng Sả

MSG Free

25.Bánh Hỏi Thịt Nướng

MSG Free

26.Bánh Hỏi Tôm Thịt Nướng

MSG Free

27.Bánh Hỏi Tôm Nướng

Gluten Free

29.Cá Filet Quay

Gluten Free