Đồ Chay • Vegetarian Dishes

76. Chả Giò Chay

MSG Free

77. Gỏi Cuốn Chay

MSG Free

78. Gỏi Đu Đủ Chay

MSG Free

79. Gỏi Ngó Sen Chay

MSG Free

80. Bún Chả Giò Chay

MSG Free

81. Mì Xào Chay (Dòn Hoặc Mềm)

82. Đậu Hũ Chiên Xào Tương Đen

83. Đậu Hũ Xào Tương Đen

84. Đậu Hũ Kho Sả Ớt

MSG Free

85. Đậu Hũ Kho Nấm Rơm

MSG Free

86. Đậu Hũ Xào Cải Làn

87. Đậu Hũ Xào Bông Cải